Що необхідно знати про весняний призов 2021 року

Оксана Голубнича, Вісті Зміївщини 02.04.2021 у 06:58 511

 

Інтерв’ю з військовим комісаром Зміївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергієм Пашалою

Що необхідно знати про весняний призов 2021 року

З 1 квітня стартував весняний призов на строкову військову службу. Раніше, 24 березня, Кабінет міністрів затвердив кількість громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, а також визначив обсяг видатків для проведення призову в квітні-червні 2021 року. Як наголошується, в армію з різних регіонів планується відправити 14 246 осіб. Призваних строковиків розподілять наступним чином: до Збройних сил – 6500 осіб; до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб; у Національну гвардію – 4646 осіб, до Держприкордонслужби – 2500 осіб. Крім того, Уряд затвердив обсяг видатків для проведення весняного призову – понад 66 млн грн. Як уточнюють в інформагентстві Міноборони, на одного призовника обсяг витрат становить 4633,13 грн, з них: 4540 грн – для виплати грошової допомоги громадянам, які призиваються на строкову військову службу; 93,13 грн – для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення).

Про особливості призову в умовах карантину в інтерв’ю з військовим комісаром Зміївського районного територіального центру комплектуючої та соціальної підтримки Сергієм Пашалою.

- Перший місяць весни вже добіг до кінця, а це значить що стартує призов на строкову військову службу до армії. Сергію Вікторовичу, розкажіть, будь ласка, більш детальніше на які терміни він запланований?

- Відповідно до указу Президента України, який вийшов 24 лютого 2021 року «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів та черговий призов громадян України на строкову військову службу в 2021 році» призов на строкову військову службу стартує з 1 квітня і триватиме по 31 червня. Перша відправка, що стосується Харківської області в нас відбудеться 6 квітня. Наразі тривають підготовчі заходи, формування молодого поповнення в команди та планування відправки до певного військового формування. Зазначу одразу, що строковики, під час проходження військової строкової служби не беруть участі у ООС.

- Скільки юнаків зі Зміївської та Слобожанської громад буде призвано до армії під час весняного призову?

- Близько 50 юнаків будуть відправлені до лав Збройних Сил України та інші військові формування.

- Як взагалі позначається епідеміологічна ситуація на проведенні процесу призову та взагалі на службі? Які корективи внесла пандемія?

- У зв’язку з розповсюдженням коронавірусної хвороби, призов проводився і проводиться з дотриманням всіх карантинних обмежень. Якщо пам’ятаєте, минулого року на певний час був взагалі відкладений призов. Його було проведено пізніше.

Цьогоріч всім призовникам при проходженні медичного огляду теж проводяться експрес-тестування на виявлення хвороби COVID-19.

- Скільки триває військова служба і чи змінилося щось у цьому плані?

- Строки служби для українців не змінилися. Для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, – до 18 місяців; для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, – до 12 місяців.

- Чи планується осінній призов?

- Звісно. Указ президента виданий на 2021 рік. Весняний призов триватиме з 1 квітня до 30 червня. Осінній – з 1 жовтня до 30 грудня.

- Як нам відомо, цього року в Україні дещо змінилася процедура військового призову. Відповідні зміни були затверджені Кабінетом Міністрів. Про що саме ведеться мова?

- Осучаснений порядок оповіщення призовників про явку, спрощений розгляд питань про надання призовним комісіям відстрочок від призову на строкову військову службу, спрощена процедура прийняття призовників на військову службу за контрактом - відповідні зміни до положення про підготовку і проведення призовів громадян на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом внесли в Кабінеті міністрів в України постановою від 20 січня 2021 року під № 100. Затвердження нової редакції, згідно з очікуванням, має також покращити організацію роботи обласних та районних, міських призовних комісій. Це дасть можливість в подальшому повністю перейти армії на контрактну форму служби. На сьогодні положення приведено до норм діючого законодавства, яким саме врегульовується виконання громадянами військового обов’язку. Основні зусилля органів військового управління надалі будуть спрямовані на опрацювання пропозицій щодо докорінного реформування засад проходження громадянами строкової військової служби з метою забезпечення потреби держави у військовонавченому резерві та поступового переходу збройних сил України на комплектування винятково військовослужбовцями за контрактом.

- Давайте пройдемося по пунктах змін процедури військового призову більш детально. Осучаснення порядку оповіщення призовників - що саме мається на увазі?

- Стосовно порядку оповіщення, відповідно до нової Постанови, яка введена указом №100 у нас зміни щодо оповіщення не відбулися. Зміни відбулися стосовно того, що уразі неотримання призовником повістки - відмова в особистому підписі, або якщо призовник не з’явився до призовного пункту своєчасно - в десятиденний строк, тоді на нього складається акт відмови і призовника притягується до адміністративної відповідальності. І цей акт дає право військовому комісару накладати штраф. Раніше, на місці, в разі, якщо призовник відмовлявся від повістки, ми не могли складати акти порушення, зараз в нас на це є всі повноваження.

- Як проводиться медичний огляд призовників?

- Медичний огляд призовників проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Міноборони: хірургом, терапевтом (лікарем загальної практики - сімейним лікарем), невропатологом, психіатром, офтальмологом, отоларингологом, стоматологом, дерматовенерологом, а за наявності медичних показань і лікарями інших спеціальностей. Персональний склад лікарів затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації (міського голови).

Кожному лікарю надається повністю обладнане та забезпечене необхідним медичним інструментом і медикаментами приміщення згідно з переліком інструментарію, медичного та господарчого майна, необхідного для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду призовників.

Перед проведенням медичного огляду призовників лікарі уважно ознайомлюються з медичними документами, одержаними із закладів охорони здоров’я, з метою врахування цих відомостей під час оцінки стану здоров’я, фізичного розвитку і визначення ступеня придатності призовників до військової служби.

Керівництво роботою медичного персоналу на призовній дільниці здійснюється лікарем - членом районної (міської) призовної комісії, призначеним, як правило, з числа лікарів вищої кваліфікаційної категорії, які мають необхідні знання і досвід у галузі військово-лікарської експертизи.

Придатність призовників до військової служби за станом здоров’я та фізичного розвитку кожним лікарем визначається методом індивідуальної оцінки. Висновки про придатність або непридатність призовників до військової служби, подані ними скарги та об’єктивні дані, виявлені у процесі медичного огляду, а також установлений діагноз вносяться кожним лікарем до облікової картки призовника та до інших документів, передбачених Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим Міноборони, і засвідчується особистим підписом лікаря та скріплюється його особистою печаткою із зазначенням дати проведення медичного огляду.

Після проходження призовником медичного огляду військово-лікарська комісія військового комісаріату виносить постанову щодо придатності призовника до військової служби, тимчасової непридатності та потреби в лікуванні на відповідний строк, проведення додаткового медичного обстеження, непридатності до військової служби в мирний час, обмеженої придатності у воєнний час або непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку, яка лікарем - членом призовної комісії вноситься до облікової картки призовника (картки медичного огляду призовника на збірному пункті).

- Розкажіть, будь ласка, про відтермінування призову. Що може стати причиною цього?

- Відтермінування від призову на строкову військову службу надається громадянам саме за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності, або ж за станом здоров’я. Також, відповідно до вимог законодавства України, не підлягатимуть призову та надається відтермінування для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються: у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання; у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти; у закладах фахової передвищої або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти; у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання; в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва. І саме розгляд питання про призов або надання відтермінування від призову відповідно до законодавства покладається на районні (міські) призовні комісії.

- Сергію Вікторовичу, а якщо призов співпадає із вступною кампанією до вищищих навчальних закладів, як бути?

- Якщо призовник навчався у вищому навчальному закладі і забажав йти на призов, то йому надається академічна відпустка на період проходження служби. Поєднувати навчання та військову строкову службу не можна.

- Чи зберігається місце роботи за людиною, як проходить строкову військову службу?

- На весь час військової служби за строковиком зберігається робоче місце, якщо він офіційно працевлаштований і середньомісячна заробітна плата.

- Чи отримують призовники грошову компенсацію?

- При призові до Збройних Сил України призовники отримують одноразову грошову допомогу у розмірі двох неоподаткованих мінімумів. При звільненні із лав ЗСУ солдатам теж виплачується одноразова грошова допомога у розмірі двох неоподаткованих мінімумів станом на 1 січня 2021 року, або кошти у розмірі середньої місячної заробітної плати на момент призова.

- За якими контактами можна отримати довідку, або консультацію стосовно призову?

- Довідки можна отримати за телефонами: 3-19-55, або 0630466539, а також за адресою: м. Зміїв, вул. Покровська, 31.

Оксана ГОЛУБНИЧА.


Останні новини

Vindict - Завантаження...

Завантаження...

Ще новини