Невідомі факти про будинок, який зміївчани знають, як «стара аптека»

01.07.2020 у 13:41 758

Ірина Саяна, музеєзнавець, старший науковий працівник Зміївського краєзнавчого музею, розповідає про одну з найвдоміших будівель нашого міста, якій виповнюється 175 років від дати відкриття

Невідомі факти про будинок, який зміївчани знають, як «стара аптека»

 Зміївський краєзнавчий музей на своєму фейсбуці продовжує рубрику #старі_будівлі_Змієва. У сьогоднішньому номері  розповімо про будівлю, яка знаходиться поряд із музеєм (на площі Соборній, під великими березами). Це старовинний будинок багато зміївчан знають, як «стара аптека».

У нашому музеї зберігаються копії архівних документів, які розповідають про давню історію відкриття цієї аптеки в нашому місті. 25 квітня 1845 року міністерство внутрішніх справ дозволив заснувати в Змієві вільну аптеку. Медичний департамент МВС доповів про це в своєму листі харківському губернатору від 17 травня 1845 року за №1014. Отже, у цьому році виз дати відкриття вільної аптеки в Змієві виповнюється вже 175 років!

Дуже цікаві речі можна дізнатися з «розшифрованих» текстів документів:

 

Его Превосходительству

Господину исправляющему должность Харьковскаго

Гражданскаго Губернатора, Вице-Губернатору и Кавалеру

Карлу Карловичу Данзасу

Харьковской Врачебной Управы

 

Рапортъ

Зміевскій Городовый врачь лекарь Ковалевъ, въ поданномъ въ Врачебную Управу прошеніи изъясняетъ: что по затрудненіямъ встречаемымъ помъщиками Змиевскаго уезда въ выполнении назначений медиковъ для больныхъ, несвоевременнымъ привозомъ лекарствъ изъ города Харькова, Предводитель Дворянства Баронъ-Раденъ уполномочилъ его изхлопотать учреждение вольной аптеки, как необходимаго условия для народнаго здоровья. Желаю споспешествовать ихъ намърению къ общей пользе, онъ вознамерился принять на себя устройство въ городе Зміевъ вольной аптеки, и потому представляя свидетельство, полученное на этотъ предметъ проситъ сделатъ постановление о дозволении ему учредить вольную аптеку въ Зміеве, подъ управлением приглашаемого отъ него экзаменованнаго Провизора.

Съ приложениемъ означеннаго свидетельства Управа имеетъ честь представить обстоятельство это на благоразсмотрение Вашему Предводительству, согласно 220 статье ХІІ тома свода законовъ учреждений Врачебныхъ (издания 1842 года), прося покорнейше въ разрешение предписания.

За Инспектора акушеръ Ветбахъ

Операторъ Н.Энальский

За члена Управы Штабъ-Лекарь Бобрицкий

25 Генваря 1845 г.

№114

Объ аптеке в Змиеве

По Канцелярии

Столъ распорядительный

Письмоводитель Ермолаевъ

 

 

Другий документ:

 

Управление Черниговскаго, Полтавскаго и Харьковскаго Генералъ Губернатора.

Отделение 1. Столь 1. Іюня 8 дня 1845 года. Полтава.

Ответь на №5098

 

Господину военному

губернатору г.Харькова и Харьковскому Гражданскому Губернатору.

 

Г.Министр Внутренних Делъ уведомляетъ меня, что онъ разрешилъ врачу Ковалеву открыть вольную Аптеку в г. Зміеве, с темъ однакомъ, что бы она была управляема на законномъ основаніи Провизоромъ или Аптекаремъ, и поручилъ Медицинскому Департаменту ввереннаго Его Высокопревосходительству Министерства сдълать надлежащее по сему распоряженіе.

О таковомъ отзывъ ко мне Г.Действительнаго тайнаго Советника Перовскаго, я уведомляю Ваше Превосходительство в последствіе представленія Вашего, Милейшый Государь, ко мне по сказанному предмету, отъ 5 минувшаго Апреля за №5098.

Генералъ Адъютантъ Кн. Долгоруковъ.

 

За спогадами знаменитого на Зміївщині краєзнавця Георгія Георгійовича Єрьоміна, аптека була розташована на 1-му поверсі будівлі. На 2-му поверсі жив із своєю сім'єю Залман Йосипович Шапаринський, який керував аптекою із 192-го по 1948 рік. Після його смерті аптекою керували провізори: Чорний, Горобець, Гетманенко. У 1954 р. аптеку очолив Юрій Кузьмич Сушич, а у 1974 році — Микола Дмитрович Алдакімов.

Згодом аптеку було переміщено в нове приміщення біля поліклініки, а будівлю почали займати різні організації.

 

Фото та копії документів з фондів Зміївського краєзнавчого музею, оригінали — Державний архів Харківської області. ДАХО, Ф.3,оп.140, д.141, л.1 (ЗКМ НДФ-1269);  ДАХО, ф.3, оп.140, д.141, л.15 (ЗКМ НДФ-1275).

 

P.S.: Колектив Зміївського краєзнавчого музею просить: якщо маєте ще якусь цікаву інформацію, якої немає в дописі — повідомте нам! Ми з радістю доповнимо!

 

P.P.S. А ще маємо гарні новини зі зміївського краєзнавчого життя!  Сесією районної ради було затверджено оновлений статут Зміївського краєзнавчого музею. До структури цієї установи додалося ще дві філії: Краснополянський музей «Мекка футуризму», що знаходиться в садибі Синякових в селі Красна Поляна, і Слобожанський музей «Пам'ять поколінь».

Працюймо далі! 

 


Останні новини

Vindict - Завантаження...

Завантаження...

Ще новини